La motoserra és una eina molt comuna per a treballs de jardineria amateur i professionals. És una màquina que es fa servir per a tallar troncs, estelles, arbres o qualsevol tipus de fusta. El seu ús acostuma a ser intermitent, i aquí és on té una gran importància realitzar un bon manteniment de la teva motoserra.

La majoria de gent que usa la motoserra la guarda després d’acabar la tasca, després de netejar-la mínimament. Encara que sembli una ximpleria, això podria provocar en la pròxima ocasió, que la teva màquina no funcioni correctament o ni tan sols puguis encendre la motoserra.

A continuació t’explicarem com realitzar un correcte manteniment de la teva motoserra.

Consells bàsics per al correcte manteniment de la teva motoserra

Segueix aquests consells per a deixar a punt la teva motoserra després de cada ús:

  • Comprovar l’oli de la cadena de manera regular. Una cadena desgreixada es desafila més ràpidament.
  • Mantenir la cadena de la motoserra esmolada. Una cadena esmolada et permet realitzar talls de forma més eficient, però també evita estirades i fuetades de la màquina. Evita un sobreesforç de la motoserra i també pot evitar-te un accident.
  • Netejar les restes que quedin en la màquina després de realitzar cada tall.

Aquestes cures són necessàries i la teva màquina es veurà beneficiada d’elles. Però també hi ha unes altres que has de tenir en compte perquè la teva motoserra estigui sempre en perfecte estat i pugui realitzar talls precisos.

Esmolar la cadena

La cadena i les seves dents són la part que curta de la motoserra. Com més esmolada estigui, millor tallarà la teva motoserra. Amb l’ús, la cadena es desgasta i perd tall. Per a això hem d’esmolar-la utilitzant una barra afiladora de manera freqüent. Esmolar la cadena i mantenir l’espasa alineada és fàcil i és una part importantíssima del manteniment de la teva motoserra. Aquests són els dos processos amb els quals pots esmolar la teva cadena:

Esmolat de les dents de tall

Es fixa la motoserra en una premsa de fixació perquè no es mogui mentre s’usa. Una vegada fixada, s’enganxa el fre de la cadena de manera que no es pugui moure mentre es fa el treball.

Començar a esmolar les dents de tall col·locant el calibrador de profunditat de la cadena de manera que els talls apuntin a l’espasa. La màquina d’esmolat ha de col·locar-se en angle recte. Esmolar cada dent de manera suau i uniforme. Es recomana repetir aquest procés 4 vegades.

Esmolat dels indicadors de profunditat

Com a recomanació, hauries de realitzar l’esmolat dels indicadors de profunditat cada tres esmolats de les dents de tall. Els indicadors de profunditat estan situats entre les dents i són referència per a saber fins quina profunditat arriba el tall.

Per a esmolar-los, has de col·locar l’indicador de profunditat en la barra de nivell d’esmolat. Tria la profunditat a la qual vols deixar l’indicador depenent del treball que acostumes a realitzar i a com d’esmolat necessitis la teva eina. Esmolar amb la barra fins que entri en contacte amb l’indicador.

mantenir la motoserra

Canviar la cadena

En el moment que la cadena ja no és possible esmolar més, hem de canviar-la per a poder continuar fent servir la motoserra.

Per a canviar la cadena, primer retirar la cadena usada i reemplaçar-la per la nova. Ajustar la tensió de la cadena. La tensió ha d’evitar que la cadena surti volant mentre s’usa la motoserra, però tampoc pot estar molt tibant, perquè crearia més fricció amb la pròpia espasa de la màquina.

Comprovacions necessàries

A més de tot el comentat fins ara, comprova periòdicament el següent:

  • El fre de cadena. És una de les peces més importants, ja que garanteix un funcionament correcte de la motoserra i evita accidents. Per a realitzar la comprovació, encén la motoserra i activa el fre, la cadena hauria de parar de girar a l’instant.
  • Control d’accelerador.
  • Lubricació de cadenes.
  • Revisa que els caragols estiguin ben ajustats.
  • Comprovar filtres.

Gràcies a aquestes comprovacions, la teva eina tindrà una vida útil més llarga i evitaràs haver de portar-la al mecànic perquè et faci una posada a punt. En Amuc S.A ens dediquem al lloguer de motoserres i altres eines i maquinària. Esperem que els nostres consells et siguin d’utilitat.

einesConsells per a realitzar el manteniment de la teva motoserra