Política de privacitat

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

  • La seva denominació social és AUXILIAR DE LA MAQUINARIA Y UTILES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A.
  • El seu CIF és A58122573.
  • El seu domicili social es troba al carrer CARRETERA DE PIERA nº5, MARTORELL
  • Telèfon 937427024
  • Correu electrònic administracion@amucsa.com

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

En AUXILIAR DE LA MAQUINARIA Y UTILES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

3. PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les dades es conservaran sempre i quan l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

4. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Execució d’un contracte: prestació dels serveis sol·licitats.
  • Interès legítim del Responsable: enviament de comunicacions comercials.

5. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

6. TRANSFERÈNCIES DE DADES A TERCERS PAÏSOS
 
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en AUXILIAR DE LA MAQUINARIA Y ÚTILES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas AUXILIAR DE LA MAQUINARIA Y UTILES DE LA CONSTRUCCION, S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?
 
Les dades personals que tratem a AUXILIAR DE LA MAQUINARIA Y UTILES DE LA CONSTRUCCION, S.A. procedeixen del propi interessat. Les categories de dades que es tracten són:
  • Dades identificatives.
  • Informació comercial.
  • Dades econòmiques.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

Política de privacitat