En el present article volem parlar de les diferències entre calefactors elèctrics i calefactors dièsel.

Ara que ja ha acabat l’estiu, ens embarquem en el camí cap a tardor i hivern. I hem de recordar que és important tenir en el treball o en l’àmbit particular, una temperatura agradable per a superar els mesos més freds. Per a combatre els fenòmens climàtics, podem comptar amb els calefactors (també anomenats escalfadors o estufes industrials), que són un tipus de maquinària que proporciona calor en un espai a partir d’electricitat o combustible.

Tipologia de calefactors

En aquest article diferenciarem entre els escalfadors de gasolina o dièsel, explicant quin és el seu procés de funcionament i els punts a favor i en contra de treballar amb aquesta mena de maquinària. Per exemple, la potència o el seu impacte en el medi ambient. D’altra banda, ens trobem els calefactors elèctrics, i explicarem els beneficis d’usar aquesta maquinària i tot el referent a les seves capacitats.

Els calefactors dièsel

Podem distingir els escalfadors dièsel, que consisteixen en resistències que, gràcies a l’electricitat, produeixen les condicions tèrmiques necessàries perquè s’escalfin tots els gasos en la combustió, produint l’arrencada de l’escalfador.

L’escalfament del motor és la base per a un bon tractament de l’escalfador, obtenint una bona encesa. A partir del procés que s’inicia en la introducció de la clau en el contacte, que produirà un augment de la temperatura en la cambra, es produirà la combustió. A continuació, el gasoil i l’aire ocupen el cilindre, ja amb una temperatura apta, aconseguint el resultat esperat. Si es realitza aquesta acció incorrectament es produirà una aparició important de fum.

Quants tipus de calefactors dièsel hi ha?

Existeixen diferents tipus de calefactors dièsel, els de vareta metàl·lica i els ceràmics. Els escalfadors metàl·lics aïllen l’espiral de vibracions i aconsegueixen una conducció tèrmica, produint que la calor es dirigeixi a l’exterior. En canvi, els escalfadors ceràmics estan planificats per a funcionar en casos més extrems i dràstics ja que tenen una resistència més elevada a les altes temperatures.

Els escalfadors dièsel estan composts de diferents parts, en les quals destaquem:

  • El cos roscat, la funció del qual és fixar al motor.
  • L’espiral calentadora, que com el seu nom indica, s’ocupa de la generació de calor que es transfereix al tub incandescent.
  • El tub metàl·lic.
  • El connector.

calefactor elèctric fred

Els calefactors elèctrics

D’altra banda, trobem els calefactors elèctrics, que són aparells que augmenten la temperatura de l’ambient en el qual ens trobem a partir de corrent elèctric. Es fa servir una resistència interna i un ventilador per a promoure aquest procés. L’escalfador elèctric s’ha d’orientar correctament perquè realitzi la seva funció.

Tipus de calefactors elèctrics

A continuació, detallarem les tipologies de calefactors elèctrics.

  • Els termoventiladors, en els quals la resistència sofreix un escalfament i s’expulsa a partir d’un ventilador a gran velocitat. Malgrat que té un alt consum d’energia i genera bastant soroll, es recomana notablement per a espais petits.
  • El calefactor termoconvector, es caracteritza per ser silenciós i fàcil de manejar. No gaudeix de ventilador, així que la seva càrrega pot durar més en el temps sense escalfar-se de manera excessiva.

Coses a tenir en compte amb els calefactors elèctrics

En l’ús de calefactors, existeix el risc de cremar-se i, per tant, el seu maneig i la posició en els quals els col·loquem, seran importants.

Un altre factor a tenir en compte és el consum que pot tenir el calefactor elèctric. El seu ús pot suposar un notable increment en la factura de llum. Hauríem d’analitzar elements com la potència elèctrica de l’aparell en si, el seu temps d’utilització i el preu de l’energia.

 

En AMUC, comptem amb estufes industrials o calefactors en lloguer. Són ideals per a adaptar aconseguir la temperatura adequada per a realitzar les labors necessàries en cada cas. Consulta’ns sempre que ho necessitis.

construccióDiferències entre calefactors elèctrics i calefactors dièsel