Els martells percutors, també anomenats martells trencadors o picadors, són eines electroportàtils d’ús professional. Es fan servir per a realitzar forats de gran grandària i executar labors de demolició.

En el present article volem explicar-te les diferències entre el martell percutor a bateria i l’elèctric.

Característiques dls martells percutors a bateria

El martell percutor a bateria és una màquina portàtil que permet perforar materials resistents, podent realitzar forats en superfícies de formigó o pedra. També es poden aplicar les funcions del mateix martell de cisellat, o realitzar demolicions en un mur.

No necessiten estar connectats al corrent per cable i són eines fàcils d’utilitzar. La seva característica sense fil et permet treballar en l’exterior i en zones amb un accés complicat.

El martell percutor a bateria té moltes particularitats. Ara exposarem cadascuna d’elles per a facilitar la comparació amb els avantatges del martell percutor elèctric:

 • menys potència que el mateix amb cable, però ens ofereix una millor autonomia i facilita el treball.
 • Per contrapartida, cal parar-li esment al nivell de bateria de la màquina i portar una segona bateria per a assegurar-nos d’acabar el treball si la primera bateria s’esgota.
 • La llibertat de moviment que aporta el martell percutor a bateria és clau. Per exemple, a l’hora de treballar en llocs elevats, com a bastides o teulades.
 • El martell percutor a bateria es recomana com a màquina imprescindible en obres sense subministrament elèctric.

martell percutor elèctric amb cable

Diferències del martell percutor a bateria i l’elèctric

El martell percutor elèctric amb cable s’utilitza també en el sector de la construcció per a perforar o derrocar murs, realitzar obertures en fregues i canalons o excavacions de rases. Ara mateix exposarem els punts a tenir en compte per a analitzar el martell percutor elèctric:

 • En disposar de cable, gaudeixen d’una major potència en comparació amb les màquines a bateria.
 • La màquina amb cable necessita tenir subministrament elèctric a una curta distància, element que pot fer que et decantis per usar un martell percutor a bateries.
 • La seva vida útil és major ja que necessiten menys quantitat d’hores de manteniment.

Recomanacions per a fer servir un martell percutor

Aquí et deixem una llista de recomanacions a valorar a l’hora d’usar martells percutores a bateria o elèctrics amb cable:

 • Protecció de les oïdes: ús necessari de protectors auditius per a les oïdes a causa de l’exposició a sorolls forts.
 • Ús del mànec auxiliar: el mànec auxiliar està dissenyat per a realitzar un agarri òptim i així evitar lesions gràcies al seu revestiment antilliscant que redueix les vibracions que emet la màquina.
 • Ús dels EPIS: és recomanable usar casc de seguretat, ulleres de seguretat, màscara contra la pols i guants per a les mans, a causa dels trossos de material que poden sortir disparats de la pròpia acció del martell.
 • Assegurar l’eina que s’inserirà en el martell: es recomana no manipular la broca o el punter just després de finalitzar el treball amb el martell degut a les altes temperatures. Poden causar-te cremades en la pell. També, cal assegurar-se que l’eina estigui ben col·locada i fixada en el mandril.

 

A Amuc, S.A. disposem de tota mena de martells a bateria i martells elèctrics de lloguer. Segons el tipus de superfície, l’accés i l’altura a la qual vulguis treballar, ens podrem adaptar per a satisfer les necessitats del treball que hauràs de realitzar, des de martells de 3 kg de bricolatge preparats per a qualsevol obra domèstica fins a martells de 27 kg preparats per a trencar qualsevol tipus de superfície en l’obra.

construccióDiferències entre martell percutor a bateria i elèctric