A AMUC, ens dediquem al lloguer de bastides i de maquinària en el sector de la construcció des de 1986, i per això, estem subjectes a l’evolució d’aquest. Per aquest motiu, en aquest article volem avaluarem l’evolució que ha afectat aquest sector. Però, també, en el futur del sector de la construcció i de la mà d’obra.

Característiques del sector de la construcció

El nostre sector continua sent un sector capital en l’economia del nostre país, creant ocupació de qualitat segons les dades de la EPA dels últims trimestres de l’any 2023. Es confirma que es van crear 50.000 llocs de treball durant aquest passat any, subratllant la importància que les tres quartes parts eren contractes indefinits. Malgrat el positiu d’aquestes estadístiques, no hem d’oblidar que existeixen factors de risc com la pujada dels preus o la inconsistència a mig/llarg termini de l’economia a causa de conflictes globals. De totes maneres, el que més preocupa en el dia a dia del sector de la construcció és, sens dubte, la falta de mà d’obra qualificada.

La Confederació Nacional de la Construcció fa esment de la necessitat de mà d’obra en tot el sector de la construcció. Sens dubte, la mà d’obra qualificada és un element important en l’esdevenir del sector ja que els avanços tecnològics i tècnics quant a processos, tècniques i nous materials que es treballen precisen de persones més qualificades. El futur del sector de la construcció, per tant, haurà de passar per una millora en la formació dels perfils professionals que demanda el sector.

Causes d’aquesta problemàtica Per què no hi ha mà d’obra qualificada suficient?

Les empreses que es dediquen a la consultoria i més concretament, en el tema laboral, incideixen en què no només és la quantitat de persones que conformen la mà d’obra, sinó també la qualificació d’aquests treballadors.

També cal tenir en compte l’envelliment de la mà d’obra. Podem destacar l’estadística de que la mà d’obra menor de 30 anys ha disminuït del 25% al 8% entre el 2008 i el 2022. D’altra banda, les persones de més de 50 anys són ja més del 35%.

A més, una altra estadística preocupant és que el treballador de més de 60 anys s’ha duplicat des del 2007 fins al 2022, arribant a un pertorbador 7,4% en l’actualitat, segons dades de la CNC.

mà d'obra en el sector de la construcció

Quines són les solucions davant la falta de mà d’obra per a la construcció?

Les solucions passarien per estabilitzar els contractes i arreglar la falta de mà d’obra des de la formació i la qualificació dels treballadors i impulsar la contractació de perfils més joves.

Fins i tot amb aquestes expectatives pessimistes, l’opinió de la Patronal explica que la creació d’ocupació que s’està donant en el sector de la construcció és dels més beneficiosos per a l’economia espanyola. Comptant fins a la data d’agost de 2023, s’incrementava en un 1,8%. És un bon augment comparant-lo amb el sector agrari, serveis i l’industrial, que no superen l’1% en cap cas.

Malgrat aquests bons resultats, el futur del sector de la construcció precisa a mitjà termini l’ajuda del sector públic per a continuar avançant. També serà necessari millorar la imatge per a atreure a nous perfils. La formació en activitats de la construcció és necessària per a fomentar aquest progrés.

També, és necessari parlar del mercat laboral en les reformes i rehabilitacions, en què es denota una manca d’empleats amb formació. No hi ha el suficient relleu generacional i aquesta part del sector està realment envellida. Repetim que la formació té un paper molt important perquè més persones puguin accedir al món laboral en el sector.

Tots aquests inconvenients provoquen que sobretot des del 2021, els temps de lliurament d’obra s’estiguin allargant. Per descomptat, l’alta demanda en el sector també accentua el problema. Hi ha molta feina i poc personal, perquè ens entenguem.

Actualment, és cert que la demanda ha caigut una mica i s’ha estabilitzat novament aquesta dada de temps de lliurament, això sí, movent aquestes despeses cap a altres sectors com el de l’oci o el turisme.

Importància de la formació per al futur del sector de la construcció

Els preus en sector de la construcció també han canviat. El cost de l’obra s’ha incrementat a causa de la pujada de preus dels materials i de la mà d’obra. S’apunta que el cost total d’una rehabilitació ha arribat pujar un 18% respecte a anys anteriors.

Des de les patronals es demanda una política nacional que advoqui per fer costat als usuaris i que integri als agents en el desenvolupament d’iniciatives que impulsin la qualitat en el sector, a partir d’una millor formació i ajuda al desenvolupament professional.

La CNC explica que es requereixen 700.000 treballadors nous en el sector i que aquesta falta de professionals es deu a l’abandonament de la Formació Professional que està esdevenint en les últimes dècades. Un 45% menys d’estudiants s’han matriculat en aquesta mena de formacions. En termes absoluts, només 1.678 estudiants van acabar estudis d’aquesta matèria a Espanya en el curs 20-21, en un sector formatiu amb més de 100.000 oportunitats de sortida al mercat laboral.

Existeix doncs, un desajustament entre les necessitats del mercat laboral i el sistema educatiu, resultant que la Formació Professional d’Edificació i Obra Civil no serà suficient per a preparar a tots els professionals que necessita el futur del sector de la construcció a curt termini.

construccióFutur del sector de la construcció i la mà d’obra