Tant si és la primera vegada que penses en el lloguer d’estructures de bastimentada com si ja ho has fet altres vegades, segur que et planteges aquesta qüestió: com llogar la bastida correcta per al meu projecte?

Doncs bé, existeix un treball previ al muntatge d’una bastida tan important com el muntatge en si mateix. Hi ha una sèrie de passos que no poden oblidar-se i que cal tenir en compte perquè una obra surti endavant de forma correcta. A continuació et parlarem des del nostre punt de vista, com a professionals del lloguer de bastides i maquinària per a la construcció.

Visita i mesurament per a llogar la bastida correcta

Quan un client es posa en contacte amb nosaltres, a part de donar-nos una direcció i una data, cal saber quin tipus de treball o reforma realitzarà. No és el mateix fer un treball de rehabilitació d’un immoble, que una ensulsiada per exemple.

També cal localitzar l’accés a la zona en la qual cal treballar. No sempre es munta en façanes principals, ni el carrer és prou ample com perquè entri un camió de grans dimensions. A vegades, ens trobem amb obres en les quals dona més treball l’accés a la zona, que el muntatge de la bastida propiament.

Per aquestes raons el primer que fem quan se sol·liciten els nostres serveis és concertar una reunió amb el client en l’obra i que ens expliqui què necessita. Cal reconèixer les dificultats logístiques i buscar solucions. Per exemple:

  • Quan es tracta de treballs en patis posteriors, desglossem la nostra bastida en peces més manejables i de menor grandària.
  • Quan ens trobem amb carrers molt estrets, se sol·liciten permisos de tall de via temporals, que ens permetin el lliurament i la recollida del material. Encara que no sempre s’accepten aquests permisos, i ens obliguen a inventar una altra solució, com la de sol·licitar el permís en un altre carrer pròxim, i moure el material amb carros o traspaletes.

Una vegada localitzades aquestes dificultats, hem de mesurar la façana o pati on cal muntar. És important tenir en compte balcons, cornises, però també elements en el sòl que dificultin el muntatge, com el clavegueram o els arbres. També cal tenir en compte l’ample de la vorera i si existeixen desnivells.

Com pots veure, llogar la bastida correcta per al teu petit o gran projecte, requereix contemplar diverses qüestions rellevants.

Disseny de la bastida

Amb tota la informació que tenim de la visita, arriba el moment de plasmar-lo en el pla. Utilitzem el programa AutoCAD per a primer, dibuixar l’edifici o façana, amb el seu desnivell, balcons, cornisa, etc. El dibuixem tant en la seva visió frontal, com en planta i secció.

La vista frontal ens permet, com indica el nom, veure la bastida de cara, com si estiguéssim en l’altre costat del carrer. El dibuix en planta ens mostra la façana des de dalt, i ens facilita la modulació. El dibuix de secció, ens permet comprovar si en aquesta obra es necessita un pas per als vianants per sota de la bastida, o si la vorera és prou ampla com per a permetre el pas dels vianants i alhora el muntatge de la bastida.

La modulació de la bastida és l’encaix de diferents mesures per a aconseguir un muntatge eficient que s’adapti a la forma de l’obra. Una modulació correcta facilita el treball des de la bastida i permet arribar a qualsevol racó de l’edifici. Perquè això ocorri, juguem amb les diferents mesures dels mòduls (0.35/0.65/1/1.5/2/2.5/3) i amb el marge fins a la façana (se sol donar un marge de 25 centímetres des de la paret a centre de marc).

bastida correcta disseny

 

Aquest seria un exemple del disseny d’una façana amb dos accessos de pàrquing i només hi hauria un pas de vianants en el lateral dret, ja que el carrer que puja és més estret que aquest.

Tot aquest treball previ serveix per a poder donar un servei eficient als nostres clients. Des d’Amuc, S.A. ens preocupem per satisfer als nostres clients i ajudar-los a llogar la bastida correcta, adequada al treball que volen realitzar.

bastidesCom llogar la bastida correcta per al meu projecte?