Sí, el gotelé ja va passar de moda i són molts els que volen treure el gotelé de les parets i els sostres dels seus habitatges. Per això, avui et parlarem de com treure el gotelé però no sense abans fer-li un homenatge parlant dels seus orígens.

Orígens del gotelé

El gotelé va sorgir a Itàlia durant l’època del Renaixement, gràcies a l’artista Leonardo da Vinci, famós mestre de la pintura que va realitzar pintures històricament ressenyables i famoses com La Gioconda o l’Home de Vitruvi.

El gotelé és una tècnica de pintura decorativa que es basa a aplicar gotes de pintura sobre una superfície, normalment paret o sostre. S’usa creant textures gruixudes en la superfície on s’aplica, gràcies a una esponja, pressionant la pintura a la superfície de la paret. Posteriorment, s’utilitza el pinzell per a realitzar un dibuix damunt de la pintura, que està en estat humit.

A Espanya, el gotelé es va estar aplicant des de fa molts anys per un motiu clar: funcionava com a element principal d’eliminar a simple vista les imperfeccions de les superfícies. Però, últimament, ja no s’estila i els dissenyadors d’interiors o els mateixos particulars, prefereixen parets llises o altres estils per a les seves parets. A més, hi ha estudis que demostren que l’aplicació d’aquesta mena de tècniques decoratives poden fins i tot danyar la vista.

L’arribada i mecanització del maó va fomentar l’eliminació d’aquesta mena de pràctiques. Amb ells, les parets ja gaudien d’una salut superficial que proposava parets llises i així, es podia pintar sense l’obligació d’usar el gotelé.

Tot i així, en el moment en el qual ens trobem, no tots els habitatges tenen parets llises e uniformes. Per tant, necessitaran d’un treball previ per a allisar les parets amb gotelé per a posteriorment tornar a pintar-les.

A continuació t’expliquem com treure el gotelé de parets i sostres.

Planificar el treball per a treure el gotelé

Prèviament caldria aclarir una sèrie de conceptes. En primer lloc, per a treure el gotelé cal escatar les superfícies de parets i sostres. Aquesta activitat és bastant bruta perquè totes les restes de pintura es converteixen en una pols lleugera. Per a reduir l’efecte de la brutícia i la pols s’haurà d’usar preferiblement una aspiradora i és molt recomanable cobrir totes les superfícies que envolten parets i sostres: el terra, cables, endolls, rodapiés, marcs de portes i finestres, etc. Amb això, es guanyarà temps en el moment de la neteja final.

Un altre concepte important que cal aclarir és que l’activitat d’escatar provoca que es desprenguin petites partícules que són nocives en grans quantitats. Serà positiu l’ús de màscares i proteccions per a evitar inhalar-les o que facin contacte amb els ulls.

A més, cal tenir en compte l’avaluació de la paret, ja que serà un factor per a decidir el disc que més s’adeqüi a les necessitats del treball. Les escates de 240 de gra seran perfectes per a parets de cartó guix, i les escates de 180 de gra, seran òptimes per als envans arrebossats.

Però, quin tipus de fregadora utilitzarem? Perquè, en aquest cas, l’eina més apropiada serà la fregadora de girafa.

gotelé fregadora girafa

Maneres d’usar la fregadora de girafa

Trobem dues maneres de fer aquest treball. La primera consistirà a realitzar tot l’escatat de tota la paret en un primer moment. És a dir, escatarem sobre la superfície de la paret amb gotelé.

La segona manera de realitzar-ho seria tapant tota la paret amb pasta i, posteriorment, usar la fregadora de girafa per a acabar el treball allisant tota la superfície.

També, cal reconèixer quin tipus de gotelé ens trobem, en què tant el tremp, com el gotelé plàstic són els més normals en el sector.

Realització del treball

Començarem per col·locar el plàstic protector i la cinta de carrosser en tots els cables, endolls, sòcols i marcs de portes i finestres.

Després, en cas de voler cobrir el gotelé amb pasta, realitzarem la mescla de la pasta cobreix-gotelé en una galleda. I, posteriorment, l’estendrem amb espàtula per tota la superfície estenent-la el màxim possible. Quan acabem aquest procés, haurem de deixar que la paret que hagi rebut aquest tractament, s’assequi durant un mínim de 24 hores abans de començar a escatar.

Una vegada seca la superfície i usant màscares, ulleres, guants i tot l’equipament de protecció possible, usarem la fregadora de girafa per a realitzar l’escatat. La fregadora de girafa funcionarà millor si li col·loquem una escata de gran gruix per a així poder treballar més eficientment. Gràcies als avantatges que ens ofereix aquesta eina, podrem arribar fàcilment a totes les altures que necessitem. Imagina fer aquesta tasca a mà…

Una vegada s’acabi d’escatar, una tasca recomanada serà donar-li una passada amb un raspall per tota la superfície escatada. Així acabarem de treure la pols de la paret i podrem identificar si la paret està llisa i totalment preparada perquè comencin els treballs de pintura.

Finalment, arribarà el torn de netejar la zona de treball. Però, si hem planificat tot bé i hem cobert tot, tindrem molt temps guanyat.

Avantatges de la fregadora de girafa

Com ja hauràs comprès, la fregadora de girafa és una eina fàcil d’usar, poc costosa i, sobretot, molt còmoda. Dona un resultat òptim quant a l’acabat disminuint l’aparició de pols i brutícia. També evita accidents pel fet que és una eina molt segura.

Gràcies a tots aquests atributs, tant professionals com particulars s’estan animant a usar la fregadora de girafa per a treure el gotelé de parets i sostres. La comoditat en usar aquesta màquina es deu, en gran part, a la seva lleugeresa. El seu reduït pes ajuda molt i dona una sensació de comoditat insuperable. Tingues en compte que malgrat que el seu ús redueix les hores de treball respecte a l’escatat a mà o amb una altra mena d’eines, seran algunes hores les que segurament passes usant aquesta eina.

Cal no oblidar una de les necessitats primordials a l’hora de fer un treball d’escatat, la necessitat d’aspirar totes les restes de pintura antiga i paret. En aquest cas, la fregadora de girafa és també clau. Podrà ser connectada a un aspirador ajudant així amb la recollida de les restes de pols que esquitxin de l’actuació de l’eina en la paret.

En AMUC, disposem de fregadores de girafa de lloguer, i amb aspirador inclòs. Amb elles, i sense necessitat de comprar-la, podràs llevar el gotelé de parets i sostres. Contacta’ns i t’assessorarem en tot moment.

einesCom treure el gotelé de parets i sostres?