Sempre és clau muntar la bastida adequada per a cada tipus d’obra i estructura, respectant les necessitats del client així com les mesures de prevenció i seguretat. Existeix un procés en el qual es verifica que la bastida sigui correctament muntada per professionals. Estem parlant de la certificació de la bastida.

Què és la certificació de la bastida?

Es tracta del procés en el qual una empresa verifica que l’estructura muntada per a fer treballs en altura compleix amb tots els requisits i premisses que exigeix la normativa europea vigent respecte a la seva prevenció de riscos, muntatge i posterior ús de la bastida. La certificació de la bastida només té un objectiu, minimitzar els riscos i evitar accidents en el treball.

Primerament, perquè se certifiqui una bastida, s’ha de fer servir material homologat, material fabricat per professionals. Això garanteix que les peces de la bastida han estat testades, que la seva resistència és la suficient i l’encaix el correcte. Una bastida certificada és una estructura muntada homologada. Cal tenir en compte, que fer servir material homologat facilitarà el muntatge i facilitarà el muntatge a major altura.

Una vegada muntada la bastida, és el propi equip professional el que ha de certificar que aquesta bastida s’ha muntat correctament, usant material homologat en bon estat, seguint les normes de seguretat i de muntatge, amb les seves barres, baranes, sòcols i altres elements de seguretat correctament instal·lats, i amarrats a la façana adequadament.

Quins avantatges té una bastida certificada?

Per començar, estem parlant de peces testades, peces de gran resistència i de bona qualitat, que encaixen a la perfecció i que mantenen la seva utilitat al llarg del temps, sempre que tinguin un treball de manteniment al darrere.

Les bastides certificades asseguren que la bastida tingui accessos còmodes per a qualsevol treballador. En particular, parlem de respectar les altures en els accessos, escaletes o desembarcaments.

Per a validar la certificació, una bastida ha d’estar anivellat i respectar els marges de l’edifici. Evita deixar massa espai al buit, i protegeix el treballador de possibles accidents amb els seus elements de seguretat.

bastida certificada

Normativa actual per a la bastimentada

El certificat de muntatge ha de ser expedit per un professional qualificat que comprovi in situ el muntatge. La norma que regeix la certificació és el Reial decret 2177/2004 apartat número 8.

Les certificacions es donaran una vegada revisats els muntatges, un a un. Una bastida certificada no pot ser modificada, en aquest cas, perdria la certificació. Per tant, és obligatori fer revisions periòdiques per a comprovar que tot segueixi en el seu lloc.

Existeixen obres on s’exigeix que el muntatge de la bastida sigui certificat. Això és degut a forts controls de seguretat i prevenció, aconseguint un muntatge segur i evitant riscos innecessaris.

Bastides sense certificació

La certificació de la bastida no és obligatòria en totes les obres. Això significa que una bastida no és segura? Depèn de com es dugui a terme el muntatge. En molts muntatges no es realitza la certificació perquè no es requereix en l’obra, però són muntatges realitzats per professionals i continuen sent segurs, per a treballadors i vianants.

Cal tenir en compte que els treballs en altura tenen cert risc. Si necessites realitzar una obra d’aquestes característiques, la millor manera de reduir accidents és posar-te en mans de professionals que et permetran treballar de manera segura.

 

Ja saps que pots comptar amb Amuc, S. a. per a llogar, muntar i certificar la teva bastida.

bastidesCertificació de la bastida, què és i per què és indispensable?